SPort2be Logo
Support us

Juridische disclaimer

Deze website wordt beheerd door Sport2Be, een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 189, 1150 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0649.754.696.


Hoewel alles in het werk is gesteld om de juistheid van de inhoud van deze website te waarborgen, kan deze onbedoelde onnauwkeurigheden of incidentele typografische fouten bevatten. In geen geval zal Sport2Be VZW aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van dergelijke onnauwkeurigheden of fouten, zelfs als Sport2Be op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Regelmatig worden er wijzigingen en aanvullingen op de inhoud aangebracht. Sport2Be kan dergelijke wijzigingen en/of verbeteringen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving doorvoeren.

Sport2Be onderschrijft niet noodzakelijk de standpunten die worden ingenomen op websites waarnaar zij links voorziet en is niet verantwoordelijk voor de informatie die daarin is opgenomen.

Sport2Be behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en de daarin verstrekte informatie.

roi-baudouin.jpg
sport-ville.jpg
4-wings.jpg
basic-fit.jpg
Sport2Be - Newsletter
x