SPort2be Logo
Support us

Van sport to job

Sport is fun

Sport in de meest pure vorm is universeel, apolitiek en wordt door alle lagen van de samenleving beoefend. Het is het ideale middel om jongeren zelfvertrouwen te geven en hun lichamelijk en geestelijk welzijn te verzekeren.

Sport vergemakkelijkt spontane interactie met jongeren, een essentieel element om hun vertrouwen te winnen. Het leert je waarden en soft skills, zoals engagement, inzet en doorzettingsvermogen, respect voor jezelf, anderen en regels, loyaliteit, teamgeest, veerkracht, je grenzen verleggen, beleefdheid, ...

…Basisvaardigheden die het fundament vormen voor de persoonlijke, sociale en professionele ontwikkeling van jongeren aan het begin van hun carrière.

Met hulp van de subsidiërende overheid biedt Sport2Be kinderen die in kansarme buurten wonen toegang tot kwalitatieve sportvelden.

 

sport is karaktervormend

Sport2be organiseert iedere week gratis en gemengde sportactiviteiten voor kinderen van 6 tot 21 jaar, in verschillende disciplines zoals voetbal, straatvoetbal, basketbal, vechtsporten, hockey, rugby, tennis en dans.  
 
Kinderen krijgen de kans om zich uit te leven onder toezicht van een competente sportcoach en genieten de steun van een welwillende integratiecoach.

 

sport maakt je sterk

Dankzij deze regelmatige sportactiviteiten bouwen onze coaches en maatschappelijk werkers een sterke vertrouwensrelatie op met de jongeren. Dit is gunstig voor hun zelfontplooiing en hun ambities.

Samen met hun gezin en de partners van Sport2Be ondersteunen onze coaches vervolgens alle jongeren persoonlijk en begeleiden ze hen stap voor stap in hun professioneel leertraject. 

 

 

roi-baudouin.jpg
sport-ville.jpg
4-wings.jpg
basic-fit.jpg
Sport2Be - Newsletter
x