SPort2be Logo
Support us

Bestuur

Gezond Management

 

Sport2Be zorgt voor een efficiënt en zorgvuldig beheer van haar middelen om haar doelstellingen te bereiken. De bijdrage van veel vrijwilligers en value partners vermindert aanzienlijk de operationele kosten van Sport2Be.

  • De jaarrekening wordt opgesteld en bewaard door een professioneel boekhoudkantoor: ODB & Associés.
  • De jaarrekening is gecertificeerd door een bedrijfsrevisor: C² Réviseurs et Associés.
  • 4 Wings Foundation eerst, en nu Bernheim Stichting eist een driemaandelijkse beoordeling van door hen opgestelde prestatie-indicatoren (KPIs). 
  • Investeringsexpertise wordt indirect geleverd door de subsidiërende overheid en door het Fonds van de Vrienden van Sport2Be, gehuisvest in de Koning Boudewijnstichting.

 

Transparantie

Sport2Be communiceert in klare en duidelijke taal over haar missie, doelstellingen en resultaten. Transparantie staat in alle activiteiten centraal.

  • De website biedt een volledige en nauwkeurige beschrijving van haar strategie en activiteiten.
  • De balansen, jaarverslagen en lijsten met subsidies zijn op gemotiveerde aanvraag toegankelijk voor het publiek.

 

Verantwoordelijkheid

Sport2Be verantwoordt haar handelingen bij haar stakeholders. We hebben een langetermijn missie. 
 
Sport2Be werkt zoveel mogelijk samen met lokale partners. Dit voor een optimaal en gratis gebruik van middelen en voor het creëren van synergieën met toegevoegde waarde.

 

 

 

fondation-bernheim.jpg
roi-baudouin.jpg
sport-ville.jpg
FWB-S2B.jpg
basic-fit.jpg
Sport2Be - Newsletter
x