SPort2be Logo
Support us

Bestuur

Gezond Management

 

Sport2Be zorgt voor een efficiënt en zorgvuldig beheer van haar middelen om haar doelstellingen te bereiken. De bijdrage van veel vrijwilligers en value partners vermindert aanzienlijk de kosten van de structuur van Sport2Be.

  • De jaarrekening wordt opgesteld en bewaard door een professioneel boekhoudkantoor: ODB & Associés.
  • De jaarrekening is gecertificeerd door een bedrijfsrevisor: C² Réviseurs et Associés.
  • 4 Wings Foundation, een belangrijke steun van het project, eist een driemaandelijkse beoordeling van prestatie-indicatoren die zij persoonlijk heeft vastgesteld.
  • Investeringsexpertise wordt indirect geleverd door de subsidiërende overheid en door het Fonds van de Vrienden van Sport2Be, gehuisvest in de Koning Boudewijnstichting.

 

Transparantie

Sport2Be communiceerthaar missie, doelstellingen en de resultaten van haar werk op een volledige en begrijpelijke manier, waarbij transparantie in al haar activiteiten centraal staat.

  • De website biedt een volledige en nauwkeurige beschrijving van haar strategie en activiteiten.
  • De balansen, jaarverslagen en lijsten met subsidies zijn op gemotiveerde aanvraag toegankelijk voor het publiek.
  • Onze KPIS zijn ook toegankelijk voor het publiek op gemotiveerde aanvraag.

 

Verantwoordelijkheid

Sport2Be verantwoordt haar handelingen bij haar stakeholders. We hebben een lange termijn missie. 
 
Sport2Be werkt zoveel als enigszins mogelijk, samen met lokale partners, dit voor een optimaal en gratis gebruik van middelen alsook voor het creëren van synergieën met toegevoegde waarde.

roi-baudouin.jpg
sport-ville.jpg
4-wings.jpg
ashoka.jpg
Sport2Be - Newsletter
x